Nyheder/opslagtavle

Herregårdenes Bjesk Laug.
Ordinær Generalforsamling tirsdag den 28 marts 2023
på Sæbygaard Slot.

Dagsorden for generalforsamling:

1 - Valg af dirigent:

Niels Jørgen Nørrevang blev valgt, 

konstaterede generalforsamlingen var lovlig varslet.

2 - Valg af 2 stemmetæller:

Blev ikke aktuelt.

3 - Bestyrelsens beretning:

Formanden aflagde beretningen i ord og billeder fra det forgange år, 

samt smagsprøver fra året med Sødskærm,

Årets Bjesk til Hirtshals silden og 

Paradisæblebjesk på røde paradisæbler fra 2021.

4 - Regnskab:

Blev ikke fremlagt til godkendelse på grund af kassererens sygdom og død. 

Kassebeholdningen d. 31. december 2022 var - 12.029,59 kr.

5 - Indkomne forslag:

Der var ingen forslag indkommet.

6 - Valg af bestyrelse:

Erik Krüger Hansen: Modtog genvalg.
Kaj Eisenhardt: Modtog genvalg.
Niels Jørgen Nørrevang: Nyvalgt (afløser for Bente)

7 - Valg af suppleanter:

1. Suppleant Jens Rytter: Modtog genvalg. 

2. Suppleant Meta Svennesen: Nyvalgt.

8 - Valg af bilagskontrollant:

Mads Sønderkær: Modtog genvalg.

9 - Fastsættelse af kontingent:

Nuværende kontingent fastholdes, 150 kr. for enlig og 200 kr. for par.

Eventuelt:

Der var intet under eventuelt, dirigenten takkede for god ro og orden. 

Herefter var der kaffe, kage med bjesk og hyggelig samvær.

Køb din Brøndums Snaps Klar i

menypng

Gl. Skagensvej 85

9900 Frederikshavn


Herregårdens Bjesk Laug vil anbefale Brøndums klar til fremstilling af kryddersnaps

.brondumsjpg                brndumsjpg