Nyheder/opslagtavle

Herregårdenes Bjesklaug

afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 2. september 2021 kl. 19:00

på Sæbygård Slot

-      vi startede med et foredrag af Bjarne Jørgensen som fortalte om Nellemands Have og især om æblerne, og vi smagte på en bjesk fra Peter´s egen avl.

Dagsorden :

Valg af dirigent:  - Niels Jørgen

Valg af 2 stemmetællere: - vi vælger nogle hvis der er behov

Formandens beretning:

Peter Næser – flot beretning, med flot billedshow og smagsprøver, men desværre var der noget af det planlagte som blev aflyst pga corona

Regnskab:

 - fremlægges af kasserer Bente Andersen – flot regnskab TAK

Indkomne forslag: - ingen

Valg til Bestyrelsen:

På valg er:

Kasserer Bente modtager genvalg - ok

Bestyrelsesmedlem:

Erik Krüger Hansen, modtager genvalg – ok

Dorte N Christiansen, ikke genvalg – Kaj Eisenhardt blev valgt

Valg af Suppleanter:

1.   Suppleant        (modtager gerne valg: Niels Jørgen Nørrevang) - ok

2.   Suppleant        - valgt blev Jens Rytter, velkommen til dig        

Valg af bilagskontrollant:

Mads Sønderkær  – modtager genvalg. - ok

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen indstiller, at nuværende kontingent fastholdes. - ok

Eventuelt.

Brix foreslog at alle flasker som indleveres til konkurrencen ”Årets Bjesk” skal være ens feks patentprop- sodavand eller andet.

Forslag til kommende arrangementer: Egholm, Hirsholm, Kornets Hus, Urtehaven i Nørresundby, Bålhytten i Ålbæk plantage, Tornby Klitplantage


Arrangementer i 2021 som Herregårdenes Bjesk Laug også deltager i:

Nellemanns Haves forårsfest i maj AFLYST
Høst- og foreningernes dage på Knivholt AFLYST 
Gl. Jul på Sæbygaard slot 

Køb din Brøndums Snaps Klar i

menypng

Gl. Skagensvej 85

9900 Frederikshavn


Herregårdens Bjesk Laug vil anbefale Brøndums klar til fremstilling af kryddersnaps

.brondumsjpg                brndumsjpg