Nyheder/opslagtavle

Herregårdenes Bjesk Laug. Afholder ordinær Generalforsamling tirsdag den 29 marts 2022 kl. 19.00. på Sæbygaard Slot.

Inden generalforsamlingen var der rundvisning på slottet.
Alice og Niels Jørgen fra Sæbygaards venner, guidede os rundt i de gamle rum og stuer, samt en tur i kælderen og riddersalen, vi fik en fantastisk og indlevende oplevelse af de personer som havde levet på slottet.

Dagsorden:

Valg af dirigent:

Niels Jørgen Nørrevang blev valgt.

Valg af 2 stemmetællere:

Vi afventer om det bliver nødvendigt.

Formandens beretning:

I formanden Peter Næser fravær pga. sygdom, holdt Kaj Eisenhardt den af Peter forberedte beretning, der omhandlede en billedserie med de arrangementer der var afviklet i 2021. Beretningen blev godkendt med en klapsalve.
Regnskab: Bente Andersen

Bente gennemgik årets regnskab, som viste et mindre underskud på kr. 470,52, og en balance på kr. 9.350,00, samt en egenkapital ultimo på kr. 13.476,92.
Indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag.

Valg til Bestyrelsen:
På valg er: Formand, Peter Næser, modtager genvalg.
Peter Næser blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Jens Chr. Jørgensen, modtager genvalg.
Jens Chr. Jørgensen blev genvalgt.
Valg af Suppleanter:
1. Suppleant modtager gerne valg: Niels Jørgen Nørrevang.
2. Suppleant modtager gerne valg: Jens Rytter.
Niels Jørgen Nørrevang og Jens Rytter blev genvalgt.
Valg af bilagskontrollant: Mads Sønderkær – modtager genvalg.
Mads Sønderkær blev genvalgt.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller, at nuværende kontingent fastholdes. Nuværende kontingent på kr. 200,- pr. par og kr. 150,- for enlige blev fastholdt.
Eventuelt.
Bestyrelsen efterlyste forslag til arrangementer for kommende programmer.
- Plukketur til og omkring Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. (Lissi og Svend Erik ) - Plukketur til ”Lunken” ved Pajhede Skov. ( Jørgen)
- Bål hytten i Ålbæk (pil - maj) og man er også altid velkommen i Drengeborg. (Dorte) Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sender hermed en tak til Laugets formand Peter Næser for et godt og aktivt arbejde for foreningen, og et ønske om en god bedring, samt et snarligt gensyn.

Køb din Brøndums Snaps Klar i

menypng

Gl. Skagensvej 85

9900 Frederikshavn


Herregårdens Bjesk Laug vil anbefale Brøndums klar til fremstilling af kryddersnaps

.brondumsjpg                brndumsjpg