Aktiveteter

Ordinær generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 på Sæbygård Slot

Generalforsamling med dagsorden i h. t. vedtægterne.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden: naeser@familie.tele.dk

Der bliver serveret kaffe/te, kage – selvfølgelig også en lille bjesk.

Bjeskhilsen

Peter Næser