Aktiveteter

Plukketur på Kæret
- ”En tradition”

Tidspunkt:   Mandag den 20. juni kl. 17.00
Mødested:   Kæruldvej 22, Frederikshavn
Turleder:      Bente og Peter, tlf.: 26583124

Vi starter med at gå en tur på Kæret, hvor vi plukker blandt andet perikum (Johannesurt), 

som er årets bjesk 2022.

Efter gåturen byder Herregårdenes Bjesklaug på en gang pølser med brød/øl/vand 

og en perikumbjesk på Anne Lise og Peters terrasse.

Vi nyder herefter den medbragte kaffe/kage.

Hvis muligt, må man gerne tage stole og bord med.

Vandmynteplukketur til Egholm

Tidspunkt:    Søndag den 12. juni kl. 10.30

Mødested:    Egholm Færgevej, P-plads

Turleder:       Jens R. og Peter, tlf.: 26583124

Pris:                  150 kr. pr. medlem

Vi mødes på P-pladsen ved færgen, hvor vi fordeler os i bilerne og sejler over på Egholm.

Her venter Niels Linnemann, som på en køretur guider os rundt på Egholm i vores biler.

Vi håber på at finde vand- mynte til bjeskfremstilling.

Vi slutter turen ved Restaurant Kronborg, hvor vi spiser en god Kronborg frokost platte.

Tilmelding en uge før til Peter tlf.: 26583124

mail: naeser@familie.tele.dk

Porseplukketur – Rendborg hede

Tidspunkt:    Tirsdag den 24. maj kl. 19.00

Mødested:    Lige efter Rendborgvej 50

Turleder:        Erik og Kaj, tlf.: 21738458

Vi mødes ved kanten af mosen, hvor der liggeret fantastisk shelter med et lille hyggeligt toilet.

Vi går ind i mosen til fugletårnet, som står midt i området, hvor vi finder porsen.

Efter gåturen vender vi tilbage til shelteret og drikker vores medbragte kaffe/ kage.

Der bydes på en porsebjesk.

Herregårdens Bjesk Laug

Kære medlemmer

Bestyrelsen har i år bestemt, at vores program ”Herregårdenes Bjesk Laug” fremover sendes pr. mail. Det er selvfølgelig altid muligt at få en ”papirudgave”. Programmet vil ligge fremme til alle vore arrangementer. 

Der er atter tid til indbetaling af årskontingent.

Indbetaling af kontingent sker via netbank i bank eller sparekasse - eller –

hvis ikke netbank – skal jeres bank/sparekasseforbindelse overføre beløbet direkte til vores bankforbindelse: Sparekassen Vendsyssel 

Betalingen bedes venligst foregå på flg. overførselsmåde og til:

Reg.-nr.:                 9070

Konto nr.:               16 22 83 75 40

Beløb:                      150kr. og 200kr./par 

Meddelelsestekst til modtager: for- og efternavn  

(så jeg har en mulighed for at se, hvem der indbetaler)  

Beløbet bedes venligst indbetalt / overført senest: 29. marts 2022 

Herregårdens Bjesk Laug afholder

ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00 på Sæbygård Slot 

Før generalforsamlingen vil Niels Jørgen Nørrevang guide os rundt på Sæbygård Slot, og han vil fortælle om slottes historie m.m. (ca. en halv time). 

Herefter generalforsamling med dagsorden i h. t. vedtægterne. 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden: naeser@familie.tele.dk 

Der bliver serveret kaffe/te, kage - selvfølgelig også en lille bjesk.