Plukketur – Egeknopper og bøgeblade

Vandværkskoven 

Tidspunkt:    Tirsdag den 30. april kl. 19.00

Mødested:     Levkøjvej 24, 9900 FRH

Turleder:      Meta og Kaj tlf. 21738458 

Vi går over til området ved Jernalderkældrene for at finde egeknopper og bøgeblade. Efter turen nyder vi vores medbragte kaffe/kage i ”Lille Bangsbo Havekoloni”. Lauget byder selvfølgelig på en bjesk.

Plukketur – Hasselranker

Knivholt Hovedgård

Tidspunkt:    Onsdag d. 29. maj kl. 19.00
Mødested:     Knivholt gårdsplads
Turleder:       Erik og Peter, tlf. 26583124 

Vi følger Hjertestien mod vest og går over marken til læbæltet ved Skydebanerne for at finde hasselranker. Efterfølgende drikker vi vores medbragte kaffe/kage i madpakkehuset på Knivholt, hvor lauget byder på en bjesk.

Sæbygaard Slot

Reliktplanter

Tidspunkt:    Torsdag d. 20. juni kl. 19.00
Mødested:     Sæbygaardvej 49, P- plads
Turleder:      Herregårdenes Bjesk Laug og Sæbygaards Venner. 

Marian Arenfeldt fortæller om reliktplanterne ved Sæbygaard Slot. 

Herefter går vi en tur i området for at finde nogle af de planter, der er blevet omtalt.

Efter turen kan der købes kaffe og slotskringle. Bjesklauget byder på en bjesk.

Plukketur på Kæret
    ”En tradition”

Tidspunkt:    Mandag den 24. juni kl. 17.00
Mødested:     Kæruldvej 22, 9900 FRH
Turleder:      Jens R. og Peter, tlf.: 26583124 

Vi starter med en gåtur på Kæret, hvor vi plukker diverse urter. Herefter byder Herregårdenes Bjesk Laug på en gang pølser med brød/øl/vand på Anne Lise og Peters terrasse. Vi nyder herefter den medbragte kaffe/kage og naturligvis en bjesk.

Vitskøl Kloster

Guidet tur i krydderurtehaven med frokostplatte, 

øl og vand

Tidspunkt:    Lørdag den 17. august kl. 10.30
Mødested:     Viborgvej 475, 9681 Ranum

                      (mulighed for samkørsel)

Pris:                175 kr. pr. medlem,

                      inkl. frokostplatte og en øl/vand

 

På Vitskøl Kloster har der været dyrket krydder- og lægeurter gennem 850 år. Urterne kom til Vitskøl med Cisterciensermunkene i 1158. På rundvisningen, som varer knap 2 timer, får vi bl.a. mulighed for at se drivhusene og de 5 haver. Herefter nyder vi en frokostplatte samt vores medbragte bjesk.

 

Tilmelding senest den 9. august til

Kaj tlf. 21738458

Betaling ved tilmelding på 9070 – 1622837540

Plukketur – Professorens Plantage 

samarbejde med Frederikshavn Kommune

Tidspunkt:    Tirsdag den 10. september kl.19

Mødested:     DCH Solsbækvej 271, 9300 Sæby
Turleder:       Bo Storm og Kaj, tlf.: 21738458

 

Vi går en tur sydpå i det åbne område og søger efter enebær, revling og tyttebær. Undervejs nyder vi en bjesk, og hører måske en ”røverhistorie”.
Efter turen nyder vi vores medbragte kaffe, kage og bjesk ved DCH's klubhus.

HUSK Årets Bjesk 2025 skal laves på enebær.

Plukketur – Råbjerg Hede

Tidspunkt:    Søndag den 13. oktober kl. 10.30
Mødested:     Råbjergvej ved Lodskovvadvej
Turleder:      Steffen og Peter tlf.26583124 

Råbjerg Hede ejes af den private fond Aage V. Jensen Naturfond. Formålet er at fremme kendskabet til den danske natur. Alt efter vind og vejr går vi en tur i området og håber, der er mulighed for at plukke tranebær, tyttebær og revlingebær. Ved de to overdækkede bord-bænkesæt drikker vi vores medbragte kaffe/ kage. Der bydes på en bjesk.

Plukketur – Hvidtjørn

Gybels Plantage Sæby

Tidspunkt:    Søndag den 27. oktober kl. 10.30
Mødested:     Knæverhedevej, østlige P-plads
Turleder:       Kaj og Peter tlf. 26583124 

Frederik Gybel testamenterede skoven til børnene i Sæby Kommune. Derfor navnet: Gybels Plantage. I skoven findes en stor sø, som på alle tider af året byder på mange oplevelser. Vi følger en 3 km lang sti for at plukke hvidtjørn. Vores medbragte kaffe/kage nydes ved søen, hvor der findes et madpakkehus. Lauget byder på en hvidtjørnbjesk.

Julefrokost

Tidspunkt:    Søndag den 17. november kl. 12.00
Mødested:     Holmbergs Køkken, ”Kattegat Silo”
Pris:                275,- kr. pr. medlem 

Traditionen tro afholder vi julefrokost i Bjesklauget.
Vi håber, mange melder sig til. Husk egen bjesk! 
I forbindelse med julefrokosten afsløres Årets Bjesk, som denne gang skal laves på lyng. Ønsker man at deltage i konkurrencen, skal bjesken senest den 1/11 afleveres i en klar Brøndumflaske uden påklistret navn og etiketter. Husk at lægge navn ved flasken, så vi ved, hvem der har afleveret den. Årets Bjesk afleveres til Peter Næser, Peder Skramsvej 31.
NB! Årets bjesk 2025 skal laves på enebær


Tilmelding senest den 1. november til

Peter, tlf. 26583124, mail: naeser@familie.tele.dk

Betaling ved tilmelding på 9070 – 1622837540