Porseplukketur – Råbjerg Hede

Tidspunkt: Onsdag den 26. maj kl. 19.00

Mødested:   Råbjergvej ved Lodskovvadvej

Turleder:   Jens Chr., tlf. 21400301

Råbjerg Hede ejes i dag af den private fond Aage V. Jensen Naturfond.
Fondens formål er blandt andet at fremme kendskabet til den danske natur,
og derfor har man taget initiativ til at lave en sti på to kilometer inde på Råbjerg Hede.
Ved starten af stien er der også sat to overdækkede bord-bænkesæt op.
Her drikker vi vores medbragte kaffe/ kage. Der bydes på en porsebjesk.