Perikonplukketur på Kæret
- ”En tradition”

Tidspunkt:     Mandag den 21. juni kl. 17.00

Mødested:      Kæruldvej 22, Frederikshavn
Turleder:        Peter, tlf. 26583124

Vi starter med at gå en tur på Kæret, hvor vi blandt andet plukker perikum (Johannesurt), som er årets bjesk 2022.

Maj var en meget koldt og våd måned, så perikum, røllike, gul snerre og mange andre urter når måske ikke at komme op til den 21. juni, men vi finder sikkert noget brugbart til bjeskfremstilling. Vi får se ...

Efter gåturen byder Herregårdenes Bjesklaug på en gang pølser/m brød, en øl/vand og en perikumbjesk på Anne Lise og Peters terrasse.

Den medbragte kaffe/kage nyder vi efter pølserne.

Herregårdenes Bjesk Laug har købt nogle bjeskflasker fra et tidligere medlem. Flaskerne kommer på aktion på dagen.Plukketur – Skagen ved Redningsstationen

Tidspunkt:    Torsdag den 10 juni kl. 19:00
Mødested:    Batterivej 75, 9990 Skagen
Turleder:      Erik og Brix, tlf. 21702207

Redningsstationen i Gl. Skagen blev oprettet den 3. april 1868 og trådte i kraft den 1. april 1869.
Der blev bygget et bådhus 3 km vest for byen Gammel Skagen, og i dette anbragtes Redningsbåden
og Raketapparaterne. Redningsbåden er bygget af Skibsbygmester Bønnesen.
Vi vil gå en tur ind i landskabet og finde forskellige urter.
Efter gåturen drikker vi vores medbragte kaffe/kage ved redningsstationen
- måske bydes der på en bjesk?