Herregårdenes Bjesk Laug

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00 på Knivholt Naturcenter 

Dagsorden : 

Valg af dirigent: -foreslået og valgt Mads Sønderkær 

Valg af 2 stemmetællere: - der blev valgt to 

Formandens beretning: Peter Næser – i ord og billeder blev beretningen udført flot, og blev efterfølgende vedtaget 

Regnskab: fremlægges af kasserer Bente Andersen – flot regnskab blev fremlagt og godkendt 

Indkomne forslag: - ingen 

Valg til Bestyrelsen:
På valg er:
Kasserer, Bente Andersen, modtager genvalg
Sekretær, Dorte N. Christiansen, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Erik K. Hansen, modtager genvalg 
Valg af Suppleanter: 1.   Suppleant (modtager gerne valg: Kaj Eisenhardt)
                                       2.   Suppleant (modtager gerne valg: Niels Jørgen Nørrevang)      
Valg af bilagskontrollant: Mads Sønderkær  – modtager genvalg.
- alle der var på valg blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller, at nuværende kontingent fastholdes. - godkendt 

Eventuelt. – der blev snakket om 10 års jubilæum – hvad gør vi?

Arrangementer i 2019 som Herregårdenes Bjesk Laug også deltager i:
Høst- og foreningernes dage på Knivholt den18. august, kl. 10 - 16
Gl. Jul på Sæbygaard slot den 30. november - 1. december, kl. 10 - 16

Køb din Brøndums Snaps Klar i

menypng

Gl. Skagensvej 85

9900 Frederikshavn


Herregårdens Bjesk Laug vil anbefale Brøndums klar til fremstilling af kryddersnaps

.brondumsjpg                brndumsjpg