Katsig 1jpg

Sensommertur til Katsig Bakker
i samarbejde med Park og Vej, Fr.havn.

Tidspunkt:      27. august kl. 19:00 til 21:30
Mødested:      P-Pladsen – Katsigvej 77
Turleder:        Naturvejleder Bo Storm
Bjesklauget:   Bente Andersen, tlf. 23381645

Den østlige del af Katsig Bakker blev tilplantet i 1920´erne og i tiden frem, mens den vestlige del har været fredet siden 1935. I Katsig Bakker findes to fortidsminder: Helligkilden Skt. Jørgens Kilde og en stenaldergravhøj. De højeste punkter er Studsbjerg og Jomfrubjerget. Den vilde flora i området kan bruges til bjesk og give dig sundhed og energi om vinteren, hvis du drikker en ”lille en” hver dag. Men hvad hedder de planter, du skal bruge, og hvor finder du dem? Det og meget mere vil du få at vide på denne tur. Samtidig vil historier om bjesk og brændevin krydre turen.
Den medbragte kaffe/kage nyder vi i naturen – der bydes på en bjesk.


morbrjpg

Morbærplukketur – Strandby Metodistkirke

Tidspunkt:   26. september kl. 19:00
Mødested:    Strandvej 36, Strandby Metodistkirke
Turleder:      Dorte & Kaj, tlf. 61117129

Ved kirken plukker vi morbær af et gammel morbærtræ. Kaj har en morbærbjesk med, som vi skal smage. Herefter skal vi ind i kirken og høre om kirkens historie.
Vores medbragte kaffe drikker vi ved kirken.


slaenjpg

Slåenplukketur til Sæbygårds slot  

Tidspunkt:   27. oktober kl. 10:00
Mødested:    Sæbygårds slots P-Plads
Turleder:      Niels Jørgen, tlf. 30284419  

Niels Jørgen Nørrevang vil fortælle om slottet, og hvis det er muligt, vil vi få en rundvisning på slottet. Vi får også mulighed for at plukke slåen i området.
Herregårdens Bjesk Laug byder på en slåenbjesk til vores kaffe/kage.


Mllehusetjpg

Julefrokost

Tidspunkt:           17. november kl. 12:00 

Mødested:           Møllehuset Frederikshavn

Pris:                    250,- kr. pr. medlem

Traditionen tro afholder vi julefrokost i Bjesklauget. Vi håber, mange melder sig til. Husk egen bjesk!
I forbindelse med julefrokosten afsløres Årets Bjesk, som denne gang skal laves på porse. Hvis man øn-sker at deltage i konkurrencen, skal man senest den 1/11 aflevere en flaske bjesk uden påklistret navn på flasken. Flasken afleveres til Bo Storm på Forsyningen, Knivholtvej 15
eller til Peter Næser, Peder Skramsvej 31.
Husk at lægge navn ved flasken, så vi kan finde ud af, hvem der har afleveret den.

NB! Årets bjesk 2020 skal laves på tormentil.

Tilmelding senest den 1. november 2019 til

Peter Næser, e-mail: naeser@familie.tele.dk eller tlf. 98430280 – 26583124