Herregårdens Bjesk Laug

Kære medlemmer

Så er der atter tid til indbetaling af årskontingent.
Indbetaling af kontingent sker via netbank i bank eller sparekasse - eller - hvis ikke netbank – skal jeres bank/sparekasseforbindelse overføre beløbet direkte til vores bankforbindelse: Sparekassen Vendsyssel

Betalingen bedes venligst foregå på flg. overførselsmåde og til:

Reg.-nr.:      9070
Konto nr.:   16 22 83 75 40
Beløb:        150,- kr. og 200,- kr./par

Meddelelsestekst til modtager:   For - og efternavn 
(så jeg har en mulighed for at se ”hvem”, der indbetaler)
Beløbet bedes venligst indbetalt / overført senest: 19. marts 2020
(årskontingent kan også betales kontant til Peter Næser)

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00 på Knivholt Naturcenter.
Før generalforsamlingen kommer Helle Kærgaard fra Knivholt Bilaug.
Hun vil fortæller lidt om biavl mm. (ca. en halv time).

Dagsorden i h. t. vedtægterne.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden
e-mail: naeser@familie.tele.dk
Der bliver serveret kaffe/te, kage - selvfølgelig også en lille bjesk.

Vel mødt
Peter Næser