Afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00 på Knivholt Naturcenter. 

·     Før generalforsamlingen kommer Knifholt og fortæller om dyrkning af frugt og grønt og projektet på Knivholt.

      (ca. en halv time).

·     Dagsorden i h. t. vedtægterne. 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden

e-mail: naeser@familie.tele.dk 

Der bliver serveret kaffe/te, kage - selvfølgelig også en lille bjesk. 

Vel mødt

Peter Næser

Albk1jpg

Plukketur – Aalbæk plantage ved hundeskoven

Tidspunkt:   22. maj kl. 19:00
Mødested:   Gårdbovej 30 og ned af Engvej
Turleder:     Dorte, tlf. 61117129

Ålbæk Plantage er beliggende i et naturskønt område ca. 3 km nordøst for Thyregod og med kun 500 m til Kulsø.
Plantagen domineres af nåletræer, men flere arealer er løbende plantet til med forskellige løvtræarter.
Ved bivuak med bålplads vil vi nyde medbragt kaffe/ kage.
Herregårdenes Bjesklaug byder selvfølgelig på en lille bjesk.