IMG_7128jpeg

Kærer medlemmer, det er nu I skal ud og plukke porsehanrakler


Kære medlemmer

Grundet statsministerens opfordring og Frederikshavn Kommunes vejledning lukkes Knivholt ned

– foreløbig til og med den 29. marts.

Herregårdenes Bjesk Laug skulle holde Generalforsamling torsdag den 19. marts,

men vi må desværre udskyde Generalforsamling til et andet tidspunkt.

Alle vil selvfølgelig blive kontaktet, når vi har fundet en ny dato.

Med venlig hilsen

Peter


Herregårdens Bjesk Laug

Kære medlemmer

Så er der atter tid til indbetaling af årskontingent.
Indbetaling af kontingent sker via netbank i bank eller sparekasse - eller - hvis ikke netbank – skal jeres bank/sparekasseforbindelse overføre beløbet direkte til vores bankforbindelse: Sparekassen Vendsyssel

Betalingen bedes venligst foregå på flg. overførselsmåde og til:

Reg.-nr.:      9070
Konto nr.:   16 22 83 75 40
Beløb:        150,- kr. og 200,- kr./par

Meddelelsestekst til modtager:   For - og efternavn 
(så jeg har en mulighed for at se ”hvem”, der indbetaler)
Beløbet bedes venligst indbetalt / overført senest: 19. marts 2020
(årskontingent kan også betales kontant til Peter Næser)

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00 på Knivholt Naturcenter.
Før generalforsamlingen kommer Helle Kærgaard fra Knivholt Bilaug.
Hun vil fortæller lidt om biavl mm. (ca. en halv time).

Dagsorden i h. t. vedtægterne.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden
e-mail: naeser@familie.tele.dk
Der bliver serveret kaffe/te, kage - selvfølgelig også en lille bjesk.

Vel mødt
Peter Næser